.A.S.A. Polska
.A.S.A.Oddziały / spółki.A.S.A. Zabrze

MPGK Zabrze

MPGK Sp. z o. o.

ZMPGK_000Miejskie Przedsiębiorswto Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. to przedsiębiorstwo z ponad 50-letnią tradycją. Spółka świadczy wielorakie i kompleksowe usługi przede wszystkim na terenie miasta Zabrze oraz w miastach ościennych. MPGK skupia się na usługach z zakresu: zbiórki i unieszkodliwiania odpadów, oczyszczania miasta, przetwarzania surowców wtórnych, urządzania i utrzymania terenów zielonych, usługach pogrzebowych oraz usługach z zakresu robót drogowych.

MPGK jest również producentem i sprzedawcą polepszacza gleby o nazwie "EKO-GRUNT". Różnorodność i szeroki zakres świadczonych usług sprawiły, iż spółka zaczęła realizować swoją działalność poprzez 4 podstawowe zakłady:

 • Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Komunalnych
 • Zakład Ulic i Mostów
 • Zakład Techniki Sanitarnej
 • Zakład Segregacji i Kompostowni

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.   

ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

Kontakt dla klientów indywidualnych w sprawie wywozu odpadów:

801 501 511

tel.: 0048/32/271 72 81
fax: 0048/32/271 34 21

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00

tel.: 0048/32/271 36 49

NIP: 648-00-00-290
KRS: 0000092849

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego rejstru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 900 000 zł

 

.A.S.A. w Zabrzu - usługi

zsik_002Zakład Segregacji i Kompostowni oferuje:

 • przyjmowanie wysegregowanych odpadów komunalnych
 • odzysk surowców wtórnych
 • sprzedaż surowców wtórnych

Lokalizacja zakładu:

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze, tel. 0048/32/278 69 30, 370 09 21

zuim_000Zakład Ulic i Mostów oferuje:

 • budowę i modernizację dróg
 • mechaniczne oczyszczanie dróg
 • zimowe utrzymanie dróg

Lokalizacja zakładu:

ul. Pawliczka 23, 41-800 Zabrze, tel. 0048/32/271 72 84

ztsZakład Techniki Sanitarnej oferuje:

 • wywóz odpadów komunalnych
 • wywóz odpadów wielkogabarytowych
 • segregacja odpadów

Lokalizacja zakładu:

ul. Pawliczka 23, 41-800 Zabrze, tel. 0048/32/271 59 53

zziuk_000Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Komunalnych oferuje:

 • utrzymanie zieleni miejskiej
 • prowadzenie gospodarki drzewnej
 • usługi pogrzebowe

Lokalizacja zakładu:

ul. Klimasa 7, 41-800 Zabrze, tel. 0048/32/271 38 23

Osoba do kontaktu:

Jarosław Wywiał asa0100
Prezes Zarządu

 

tel. 0048/32/271 38 46
sekretariat@mpgk.zabrze.pl

foto_pu

Andrzej Dubiel
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych

tel. +48 668 820 406
andrzej.dubiel@asa-pl.plfoto

E

wa Porzucek
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych

tel. 0048/32/271 38 46
ewa.porzucek@asa-pl.pl

Sosnowiec-TomaszBrzozowskiTomasz Brzozowski
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Operacyjnych

tel. +48 668 820 420
tomasz.brzozowski@asa-pl.pl

 


Mapka dojazdowa

.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., EKO-SMOK
ul. Półłanki 76
30-740 Kraków
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., Jabłonka
Ul. Kozubek 1
34-480 Jabłonka
.A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o.
Władysława Jasińskiego 19
39-400 Tarnobrzeg
A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o. Kielce
ul. Olszewskiego 6
25-953 Kielce
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Leśna
42-700 Sadów Górny
EKO-SERWIS Sp. z o. o.
ul. Regera 93
43-382 Bielsko-Biała
.A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 9
42-700 Lubliniec
.A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 5
42-700 Lubliniec
Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Krakowska 45
42-470 Siewierz
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., Siewierz
ul. Krakowska 45
42-470 Siewierz
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze
Eko-Radomsko Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 5b
97-560 Radomsko
.A.S.A. Zabrze (.A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. Transport)
ul. Cmentarna 19F
41-800 Zabrze