.A.S.A. Polska
.A.S.A.Oddziały / spółki.A.S.A. Lubliniec

.A.S.A. Lubliniec

.A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o.

.A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o. reprezentuje doskonałe połączenie prywatnego inwestora oraz gminy, występującej w imieniu swoich mieszkańców.

.A.S.A. Lubliniec zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami problematyki odpadów dla Miasta Lublińca i okolicznych gmin. Wśród podstawowych usług, jakie A.S.A. Lubliniec wykonuje dla miasta Lublińca znajdują się:

  • wywóz odpadów komunalnych, wielkogabarytowych
  • segregacja i odzysk surowców wtórnych
  • letnie i zimowe utrzymanie dróg
  • administrowanie lokalami komunalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi

A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o.  

ul. Przemysłowa 5
42-700 Lubliniec  

Kontakt dla klientów indywidualnych w sprawie wywozu odpadów:

801 501 511

tel.: 0048/34/353 13 02
fax: 0048/34/353 13 06

Dział Usług Lokalowych

Ul. Piłsudskiego 9
42-700 Lubliniec
Tel.: 0048/34/353 13 07
Fax: 0048/34 353 13 03

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:30

tel.: 0048/34/353 13 05

NIP: 575-16-34-699
KRS: 0000075056

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 965 000 zł

 

Osoba do kontaktu:

foto_pu

Marek Knabel
Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

tel.: 0048/34/353 13 02
marek.knabel@asa-pl.pl

foto_vg

Ewa Porzucek
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansów i Administracji

tel.: 0048/34/353 13 02
lubliniec@asa-pl.pl

foto_pu

Marek Monkos
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Zamówień Publicznych

tel.: 0048/34/353 13 02
marek.monkos@asa-pl.pl

Mapka dojazdowa
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., EKO-SMOK
ul. Półłanki 76
30-740 Kraków
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., Jabłonka
Ul. Kozubek 1
34-480 Jabłonka
.A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o.
Władysława Jasińskiego 19
39-400 Tarnobrzeg
A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o. Kielce
ul. Olszewskiego 6
25-953 Kielce
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Leśna
42-700 Sadów Górny
EKO-SERWIS Sp. z o. o.
ul. Regera 93
43-382 Bielsko-Biała
.A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 9
42-700 Lubliniec
.A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 5
42-700 Lubliniec
Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Krakowska 45
42-470 Siewierz
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., Siewierz
ul. Krakowska 45
42-470 Siewierz
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze
Eko-Radomsko Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 5b
97-560 Radomsko
.A.S.A. Zabrze (.A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. Transport)
ul. Cmentarna 19F
41-800 Zabrze